Paparan dalam blog ini amat sesuai dengan menggunakan Google Chrome. Klik untuk muat turun mudah.

.

.

Ahad, Ogos 15, 2010

P&P Berkesan Berpandukan HSP

Sambungan dari entri lalu...


"P&P Berkesan Berpandukan HSP" merupakan tajuk pertama dari tiga tajuk yang saya sampaikan dalam slot Kursus Jurulatih Utama Bahasa Arab Peringkat Kebangsaan Tahun 2010 di Hotel Royale Bintang, Seremban pada Julai yang lalu. Namunpun begitu, tajuk yang saya nyatakan di atas bagi saya bukanlah sesuatu yang baru. Sejak lebih dua tahun yang lalu, saya telah cuba mengetengahkan isu ini di pelbagai peringkat. Jika dilihat penulisan entri saya yang pertama, kedua dan ketiga diawal kelahiran blog ini juga menyentuh tentang penggunaan  dan fokus kepada HSP dalam proses P&P di sekolah. Kursus-kursus samada di peringkat negeri atau daerah, saya sering bercakap tentang hal ini. Hinggakan ketika saya ditemuduga untuk kursus guru bahasa Arab selama sebulan di Oman pada tahun 2009 yang lalu, antara ujiannya adalah penulisan essei dalam bahasa Arab berkenaan "permasalahan bahasa Arab di sekolah dan penyelesaiannya", saya juga menulis tentang hal yang sama. Alhamdulillah, akhirnya dengan bantuan dan sokongan rakan-rakan, usaha ini berbaloi apabila dipersetujui untuk dibentangkan dalam kursus bahasa Arab untuk jurulatih utama peringkat kebangsaan pada tahun ini, untuk disebarkan di seluruh negara.

Biarpun pada pra pembentangan saya bagi tajuk ini mendapat sedikit tentangan dari sebilangan kecil panel penilai, namun akhirnya mereka terpaksa akur apabila saya mendapat sokongan yang lebih kuat dari kalangan mereka yang  lebih tinggi kedudukannya di kementerian. Alasan bagi sokongan ini juga logik dan telah diuji keberkesanannya sebelum ianya diputuskan untuk dibentangkan di dalam kursus tersebut. "Sehingga bila guru hanya akan bergantung kepada buku teks untuk mengajar? Tidak ada buku teks? Tidak boleh mengajar?  Dan sehingga bila guru akan faham isi kandungan dan kehendak sukatan, dan seterusnya dapat mengajar dengan cara yang betul mengikut kehendak sukatan itu sendiri?"

Apakah sumber pertama pengajaran anda? Mungkin ada yang menjawab buku teks, panduan guru, rancangan tahunan (RPT), sukatan pelajaran (SP) mahupun huraian sukatan pelajaran (HSP). Apakah pula sumber kedua pengajaran anda? Jawapan yang pasti adalah antara jawapan lain bagi jawapan soalan pertama.

Adakah anda mampu mengikut perancangan pengajaran tahunan RPT seperti yang dirancang?  Adakah anda mampu menghabiskan sukatan pelajaran bagi tahun pengajaran semasa yang anda ajari? Adakah pengajaran anda menepati kehendak HSP? Tiga soalan berangkai ini mempunyai hubung kait dan persamaan. Sekiranya "RPT" merupakan jawapan bagi soalan pertama atau kedua dalam perenggan di atas, sudah pasti jawapan bagi tiga soalan berangkai ini adalah YA! Bererti anda mampu mengikut perancangan RPT dengan betul kerana ia merupakan sumber pengajaran anda yang pertama atau kedua. Tapi, benarkah ini benar-benar terjadi dalam pengajaran anda? Dan bagaimana pula sekiranya jawapan anda bagi tiga soalan berangkai ini adalah TIDAK? Maka saya hampir yakin 100% bahawa rujukan atau sumber pengajaran anda bukanlah berfokuskan kepada SP dan HSP. Adakah anda setuju dengan saya?

Sebagai guru bahasa Arab, kita wajib faham segala yang berkaitan dengan SP dan HSP. Apakah persamaan dan perbezaan di antara SP, HSP dan RPT? Dewasa ini saya lihat, masih ramai guru-guru bahasa Arab yang terus keliru dengan ketiga-tiga dokumen ini. Dan terus bertanya kenapa guru bahasa Arab (GBA) perlu mengajar berpandukan HSP ini diutamakan?

Mengapa?

Read More......

Khamis, Ogos 12, 2010

Salam Ramadhan...

Read More......

Khamis, Ogos 05, 2010

ESQ - Satu PenilaianRamai rakan-rakan menyedari bahawa saya merupakan salah seorang alumni ESQ165 yang menjadi kontroversi lewat ini kerana pewartaan haram oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Ramai juga rakan-rakan yang meminta saya memberi pandangan dan ulasan berkenaan hal demikian. Berikut saya bawakan satu penilaian ESQ yang menjadi isu pengharamannya yang saya salin dari : Tanyajwab ESQ.

.......

Mengapa ESQ diharamkan di Wilayah Persekutuan tetapi dibenarkan di Negeri-Negeri lain? Mengapa tidak diselaraskan fatwa supaya masyarakat tidak keliru? Mungkinkah Mufti Wilayah melakukan kajian yang detail sedangkan majlis Fatwa Kebangsaan tidak?


Dari soalan di atas ada 3 isu.

Isu Pertama : Mengapa ESQ diharamkan di Wilayah Persekutuan tetapi dibenarkan di negeri-negeri lain?

Di dalam membincang dan menilai hal ini, mari kita lihat dan pertimbangkan KENYATAAN MEDIA PENGERUSI JAWATANKUASA FATWA MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA MENGENAI ISU KURSUS ESQ LEADERSHIP TRAINING yang ditandatangani oleh Prof. Tan Sri Dato’ Dr. Abdul Shukor Bin Hj Husin (sebagai Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan), 14 Julai 2010.

Di point no 1 dinyatakan ;

“Seperti yang termaktub di dalam undang-undang, kuasa untuk mengeluarkan fatwa adalah terletak di bawah kuasa negeri.”

Untuk menjawab isu kedua, iaitu mengapa fatwa tidak diselaraskan supaya masyarakat tidak keliaru? Kita lihat point 7 dari kenyataan Media Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan ;

“Di sini juga ingin saya menjelaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh Muzakarah tidak mempunyai kuatkuasa dari segi undang-undang dan hanya bersifat pandangan hukum, terpulanglah kepada pihak negeri untuk menerima pakai atau sebaliknya. Walau bagaimanapun, sepertimana yang diperuntukkan DI BAWAH ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI-NEGERI, SEKIRANYA ISU YANG BERLAKU MENYENTUH KEPENTINGAN NASIONAL, MAKA PANDANGAN MUZAKARAH PERLU DIRUJUK TERLEBIH DAHULU SEBELUM SEBARANG FATWA DIKELUARKAN OLEH NEGERI. Matlamatnya ialah bagi MEWUJUDKAN PENYELARASAN DALAM HUKUM HAKAM YANG DIKELUARKAN DI MALAYSIA.”

Dari sini jelas, usaha kearah menyelaraskan fatwa telah diusahakan kerana itulah antara fungsi Majlis Muzakarah Fatwa kebangsaan diwujudkan. Masalah timbul kerana ia tidak dipatuhi.


Isu ke tiga iaitu apakah mungkin Wilayah melakukan kajian yang detail sedangkan Majlis Fatwa Kebangsaan tidak ?

Saya ambil point ke 2 dari Kenyataan Media Pengerusi Majlis Fatwa;

“Merujuk kepada isu kursus ESQ Leadership Training yang diasaskan oleh Dr Ary Ginanjar Agustian, suka saya memaklumkan bahawa MUZAKARAH TELAH MEMBINCANGKAN ISU INI SEBANYAK 7 KALI bermula pada April 2009 sehingga DIMUKTAMADKAN PADA 16 JUN 2010. Kajian telah dibuat oleh Jakim dan Panel Pemantau ESQ yang ditubuhkan oleh Jakim. Selain itu Muzakarah juga TELAH MENGADAKAN PERBINCANGAN DAN DIALOG dengan pihak pengurusan tertinggi ESQ yang dihadiri oleh DR ARY GINANJAR AGUSTIAN BERSAMA PANEL SYARIAH ESQ yang dipengerusikan oleh Dato’ Mustafa Abd. Rahman, mantan Ketua Pengarah Jakim.

Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan terdiri daripada 14 orang Mufti Negeri-negeri, 4 orang ahli akademik dan seorang ahli undang-undang yang berpengalaman. Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan dipengerusikan oleh seorang yang sangat berwibawa dan seorang pakar dibidang Usulluddin iaitu Prof. Tan Sri Syukor Bin Haji Husin, yang kini menjawat jawatan Pengarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Fatwa Sedunia (INFAD) Universiti Sains Islam Malaysia (USIM).

Semua hasil kajian Panel Aqidah Jakim dan Panel Pemantau (yang dilantik oleh Jakim) yang dianggap terperinci dan ilmiah itu telah dibentangkan di hadapan semua ahli Fajlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan dan ia telah diperbincangkan sebanyak 7 kali. Dari pembentangan dan kajian itulah Majlis memutuskan hal-hal yang menimbulkan keraguan itu boleh diperjelas dan diperbetulkan.

Di dalam Sighah/Keputusan Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia mengenai Kedudukan Kursus ESQ Leadership Training, point (i.)

“Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan oleh ahli-ahli serta rumusan awal yang telah dibuat pada Muzakarah Khas pada 14 April 2010, Muzakarah berpandangan bahawa kebanyakan unsur-unsur keraguan yang terkandung dalam kursus ESQ Leadership Training boleh diperbetul dan dijelaskan.”

Malah Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan bertindak dengan sangat adil apabila Pengasas ESQ sendiri iaitu Dr Ary Ginanjar Agustian telah diberi kesempatan menjelaskan apa-apa yang menjadi tuduhan dan keraguan. Hingga akhirnya Majlis Fatwa Kebangsaan telah bersepakat memutuskan bahawa ESQ boleh diteruskan di Malaysia.

Di dalam point terakhir, Kenyataan Media yang dikeluarkan oleh Pengerusi Majlis fatwa Kebangsaan, beliau menyampaikan ;

“Suka juga saya memaklumkan bahawa dalam apa jua isu hukum hakam yang dibincangkan, Muzakarah lebih megutamakan pendekatan berbincang dan membuat keputusan secara jama’i.

Saya tidak pasti bagaimana Fatwa di Wilayah diputuskan dan siapa yang terlibat di dalam memutuskan keputusan itu. Dan setiap kajian tidak boleh dianggap terperinci apatah lagi ilmiah, jika orang yang terlibat di dalam tuduhan (Penulis buku ESQ dan pengasas ESQ, Dr Ary Ginanjar), dan mereka yang terlibat secara langsung dengannya (Syarikat ESQ Leadership Center yang menganjurkan Training) tidak pernah dipanggil membuat penjelasan sebelum keputusan dibuat. Hal ini sangat berbeza dengan pendekatan Majlis Fatwa Kebangsaan yang adil, berwibawa dan bersesuaian dengan fungsi membimbing dan mendidik masyarakat.Mengapa ESQ begitu penting dipertahankan di Malaysia, sedangkan ia sebuah syarikat yang membuat untung (profit making organization) di Malaysia hingga menyebabkan umat Islam di Malaysia berpecah?


ESQ Leadership Training adalah sebuah pelatihan pembangunan modal insan yang telah terbukti keberkesanannya hingga ia begitu berkembang dengan pesat (65 ribu peserta yang telah mengikutinya dalam masa 4 tahun Training ini mula masuk ke Malaysia). Ia adalah sebuah syarikat di bawah peruntukan undang-undang Suruhanjaya Syarikat-syarikat di Malaysia dan beroperasi secara sah di Malaysia.

Untuk kelangsungan sesebuah syarikat, ia perlu membuat untung dan mampu membiayai kos penyelenggaraannya dan membayar gaji pekerja-pekerjanya yang terdiri daripada rakyat Malaysia. Ini isu yang diperbesarkan sedangkan ia adalah situasi biasa di era globalisasi sekarang. Berapa banyak syarikat gergasi di Malaysia termasuk Petronas dan Sime Darby, menjalankan operasi yang menguntungkan di Indonesia dan Negara-negara lain. Syarikat-syarikat Malaysia ini dilindungi kepentingannya dengan undang-undang perniagaan di Negara-negara asing itu. Tiada berbezanya dengan ESQ Training.

Sebagai sebuah Training Pembangunan Modal Insan, ESQ telah terbukti berjaya meningkatkan produktiviti syarikat dan menyelesaikan banyak masalah ‘sikap’ (Attitude) yang selama ini merupakan masalah paling sukar di tangani oleh Pengurusan Syarikat dan bahagian sumber manusia. Berjuta ringgit selama ini wang rakyat dan kerajaan Malaysia di gunakan untuk membawa masuk pelbagai Training bertaraf Antarabangsa ke Malaysia (Dari Amerika juga dari Jepun), yang yurannya berkali-kali ganda dari bayaran yang ditetapkan oleh ESQ Training di Malaysia.

Apa yang lebih mendasar ialah, training-training dari barat itu sangat jelas tidak menggunakan pendekatan Islam. Malah pengasasnya ada yang pendita Yahudi dan Kristian. Mereka dibenarkan memberi training pada jutaan rakyat di Malaysia dan tidak dikaji atau dipantau kandungan modulnya kerana tidak menggunakan Al Quran dan Al Sunnah.

ESQ Training mengambil rukun Islam, Iman dan Ihsan sebagai asas kepada modulnya. Dengan pendekatan moden dan berteknologi tinggi yang digunakan, ESQ boleh diterima oleh golongan professional yang selama ini tidak banyak terdedah dengan kaedah Islam di bidang pengurusan dan sumber manusia. Ada juga yang menganggap Islam hanya untuk ibadah khusus, tidak boleh dibawa ke dalam perniagaan atau pengurusan syarikat. Malah apabila bercakap tentang Islam, dianggap tidak professional. ESQ Training telah merubah scenario ini. ESQ Training bersaing secara sihat dengan training-training dari barat ini. Para korporat dan golongan professional mula melihat Islam sebagai solution umat, bukan hanya kepada masalah sosial tetapi juga di dalam masalah pengurusan dan perniagaan.

Saya tersentuh dengan kata-kata Pak Nasaruddin Umar (Derjen Diparment Menteri Agama, Indonesia) sewaktu ditemui selepas menghadiri acara penutupan Musabaqah Al Quran, di Kuala Lumpur (beliau hadir sebagai wakil Menteri Agama Indonesia),

“Apa yang kami lakukan selama 100 tahun tak sama dengan apa yang Pak Ary lakukan sekarang. Orang-orang korporate, orang-orang level tertinggi ikut training dan ‘kembali kepada Islam’. Dan ketika orang-orang ini ikut, bawahan mereka ada yang 20 ribu, banyak sekali yang turut ikut atasan mereka yang berubah itu…”

Namun sesuatu yang baru, pasti menimbulkan pertikaian dan perbezaan cara pandang. Rakyat Malaysia bebas membuat penilaian sendiri. Sama ada mahu ayat Al Quran dan Hadis hanya dibicarakan di masjid dan surau-surau sahaja, atau mahu Al Quran dan As Sunnah menjadi panduan dan digunakan di pentadbiran syarikat-syarikat gergasi di Malaysia ini. Sekiranya kita bimbang Al Quran dan As Sunnah ‘disalah’ guna, inilah peranan para ulama membimbing dan menuntun para rakyat. Inilah fungsi Panel Syariah & Akidah, bukan melindungi Al Quran dan As Sunnah hingga rakyat takut menggunakannya, tetapi mendekatkan Al Quran dan As Sunnah hingga menjadi ‘cara hidup’ yang mudah diikuti dan menjadi amalan umat Islam di Malaysia dalam setiap kehidupan.
ESQ Training adalah training yang terbuka kepada sesiapa saja, hingga ia bebas dinilai oleh sesiapa sahaja. Walaupun ia ditolak oleh segolongan pihak, namun ia juga telah sangat-sangat dialu-alukan oleh pelbagai golongan di Malaysia yang telah merasai manfaatnya.

ESQ Training perlu dipertahankan di Malaysia adalah untuk kepentingan rakyat Malaysia sendiri. Adalah menjadi dasar rakyat Malaysia yang berfikiran terbuka dan mencintai ilmu, sentiasa mengalukan pendekatan dan ilmu yang terbukti keberkesanannya, membawa perubahan peribadi ribuan individu di Malaysia dan memperbaiki ribuan institusi kekeluargaan dan syarikat di Malaysia. Tidak salah untuk kita belajar dari kejayaan masyarakat di Barat, di Jepun begitu juga dengan rakyat serumpun dan seagama iaitu dari Indonesia.

Kebanyakan peserta Training ESQ adalah mereka yang mengkagumi barat dan jauh dari ilmu agama. Namun apabila didedahkan dengan kehebatan Al Quran dan kebenaran Islam, mereka kembali menjadikan “Islam The Way Of Life”. Yang tidak solat, belajar mengerjakan solat. Yang tidak pernah ke masjid, mula ke masjid dengan majlis-majlis pengajian ilmu. Anak-anak yang melawan ibu bapa, kembali menyedari kesalahan dan berubah. Ibu bapa yang selama ini hanya mementingkan pendidikan akademik, mula mendidik anak-anak berlandaskan agama Islam. Secara umumnya, boleh disimpulkan bahawa masyarakat yang jauh dari agama, kini dibawa mendekatinya dengan cara yang hikmah tanpa paksaan. Harga kesedaran ini tidak ternilai.

Mari kita hayati sharing Dato’ Hushamuddin, CEO Karangkraf ini ;

“32 tahun saya mengamalkan ilmu barat yang jelas di ambil dari Yahudi, orang memuji management saya hebat. Tapi baru 2 tahun saya belajar dari orang Islam dan mengamalkan ilmu pengurusan Islam dari nilai rukun Islam, Iman dan Ihsan yang jauh lebih hebat dari barat… orang menuduh saya Yahudi…”

Training ESQ juga diikuti oleh para cerdikpandai, ilmuan, professor, ahli akademik, ulama dan para mufti yang sangat menyokong pendekatan dan modul yang digunakan. Seperti kenyataan Tan Sri Harussani ;

“… lapan orang Mufti telah menghadiri sendiri program latihan ESQ, tidak seorangpun di antara mereka yang telah menghadiri latihan ini mengungkapkan keraguan dan percanggahan kandungan modul dengan akidah”

Apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Mari kita renungkan bersama. Kita diberikan akal untuk berfikir dan membuat pertimbangan. Bukan mempertahankan ESQ yang menyebabkan umat Islam berpecah, tetapi kenyataannya umat Islam di Malaysia telah lama berpecah dan dari hari ke hari masalah ini semakin parah…

Read More......

Updated blog

 

Home | Blogging Tips | Blogspot HTML | Make Money | Payment | PTC Review

Blog Mior Syazril @ MIORjQAF © Template Design by Herro | Publisher : Templatemu