Paparan dalam blog ini amat sesuai dengan menggunakan Google Chrome. Klik untuk muat turun mudah.

.

.

Selasa, Julai 14, 2009

PERATURAN IHTIFAL j-QAF

(klik untuk muat turun)

1. PERATURAN

1.1. PENYERTAAN
1.1.1. Terbuka kepada semua murid sekolah j-QAF.
1.1.2. Setiap kumpulan terdiri daripada satu jantina sahaja dengan memberikan nama kumpulan.

1.2. PAKAIAN PESERTA
1.2.1. Pakaian peserta sopan dan menutup aurat.

1.3. BILANGAN PESERTA
1.3.1. Bilangan peserta bagi setiap kumpulan dihadkan lepada 15 orang sahaja termasuk konduktor.

1.4. TAJUK
1.4.1. Setiap kumpulan bebas memilih tajuk tetapi hendaklah berkisar tentang pendidikan dan tema sukatan pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah.

1.5. UNDIAN GILIRAN
1.5.1. Undian giliran kumpulan hendaklah dibuat serentak semasa pendaftaran dan ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan.
1.5.2. Undian hendaklah dibuat oleh ketua atau wakil kumpulan.
1.5.3. Sekiranya ketua/wakil tiada, undian dibuat oleh jawatankuasa pertandingan.

1.6. MASA
1.6.1. Setiap kumpulan diberi masa 8 minit untuk membuat persembahan.

1.7. BAHASA
1.7.1. Penggunaan bahasa Arab fusaha yang terang dan jelas.
1.7.2. Penggunaan dialek ‘ammiah atau bahasa pasar tidak dibenarkan.

1.8. PENYAMPAIAN
1.8.1. Peserta tidak dibenarkan membaca nota atau teks semasa persembahan.
1.8.2. Cara penyampaian ;
1.8.2.1. Diketuai oleh seorang konduktor.
1.8.2.2. Persembahan hendaklah secara bersahaja tanpa membaca nota.
1.8.2.3. Mementingkan aspek pertuturan dan percakapan, bukan bernasyid atau lakonan.
1.8.2.4. Memek muka dan intonasi suara yang baik.
1.8.2.5. Pergerakan yang sopan yang dibenarkan adalah dari paras pinggang ke atas.

1.9. SKRIP
1.9.1. Teks salinan skrip hendaklah diserahkan kepada urusetia pertandingan semasa pendaftaran.
1.9.2. Skrip akan diambil kira dalam markah pertandingan. Markah bahagian isi tidak akan dinilai sekiranya skrip tidak diserahkan.
1.9.3. Skrip hendaklah bertaip komputer bersaiz 16 font Arabic Transparent.
1.9.4. Isu-isu yang sensitif berkaitan agama, bangsa, politik, kebudayaan ataupun menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang.

1.10. PEMBATALAN PENYERTAAN
1.10.1. Pengerusi atau jawatankuasa pengelola pertandingan berhak menukar atau membatalkan penyertaan mana-mana kumpulan yang melanggar peraturan pertandingan.

1.11. PERALATAN
1.11.1. Kumpulan tidak dibenarkan menggunakan sebarang peralatan sokongan atau tambahan bagi tujuan muzik semasa persembahan.

2. PENGHAKIMAN
2.1. Hakim terdiri daripada ;
2.1.1. Ketua hakim 1 orang
2.1.2. Hakim isi 2 orang
2.1.3. Hakim persembahan/kreativiti 2 orang
2.1.4. Hakim bahasa dan suara 2 orang
2.1.5. Juru kira/pengumpul markah 2 orang
2.1.6. Penjaga masa 1 orang

2.2. Pembahagian Markah
2.2.1. Setiap kumpulan akan dihakimi mengikut aspek-aspek berikut :
2.2.1.1. Persembahan (40 markah)
2.2.1.1.1. Susun atur/disiplin peserta.
2.2.1.1.2. Persembahan yang meyakinkan.
2.2.1.1.3. Isyarat atau pergerakan yang sesuai tanpa berubah tempat.
2.2.1.1.4. Memek muka.
2.2.1.1.5. Intonasi dan sebutan Arab fushah.

2.2.1.2. Isi (30 Markah)
2.2.1.2.1. Isi bersesuaian dengan isu-isu yang diketengahkan.
2.2.1.2.2. Idea yang tersusun.
2.2.1.2.3. Pengolahan isi yang baik.

2.2.1.3. Bahasa dan suara (30 Markah)
2.2.1.3.1. Bahasa yang bersesuaian dengan isu-isu yang diketengahkan.
2.2.1.3.2. Dialek ‘ammi (bahasa pasar) tidak dibenarkan.
2.2.1.3.3. Sebutan yang jelas dan tepat.
2.2.1.3.4. Tatabahasa yang tepat.
2.2.1.3.5. Gaya bahasa yang menarik.
2.2.1.3.6. Suara yang terang dan jelas.

2.2.2. Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan pertandingan, seterusnya tempat kedua dan ketiga. Sekiranya berlaku persamaan markah, maka penentuan pemenang akan dirujuk kepada markah persembahan, seterusnya markah isi, dan jika masih berlaku persamaan, jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan pemenang.

2.2.3. Keputusan jemaah hakim adalah muktamad.

3. TUGAS-TUGAS JEMAAH HAKIM
3.1. TUGAS KETUA HAKIM
Mengatur serta mentadbir cara penghakiman yang lengkap dan memastikan ia dijalankan dengan amanah dan rahsia. Antara tugas-tugas yang akan dijalankan adalah seperti berikut ;
3.1.1. Mengawasi perjalanan dan proses penghakiman sepanjang pertandingan dijalankan supaya berjalan dengan teratur dan lancar.
3.1.2. Mempengerusikan mesyuarat jemaah hakim mengenai butir-butir yang perlu sebelum dan selepas pertandingan diadakan.
3.1.3. Memastikan tugas-tugas hakim mengikut bahagian-bahagian yang dihakimi.
3.1.4. Memastikan hakim pengganti bagi hakim yang tidak dapat hadir atau uzur.
3.1.5. Mengesahkan dan menandatangani borang penghakiman dan keputusan pertandingan.
3.1.6. Memastikan jurukira bertugas untuk menjumlahkan markah-markah setiap kumpulan dan seterusnya menyediakan keputusan pertandingan.
3.1.7. Memastikan penjaga masa, pemungut markah dan jurukira markah menjalankan tugas dengan sempurna.

3.2. TUGAS HAKIM PERSEMBAHAN
Hakim persembahan bertanggungjawab menghakimi perakara-perkara berikut ;
3.2.1. Persembahan yang bersopan.
3.2.2. Segala isyarat dan gerakan yang dibenarkan.
3.2.3. Tidak membaca skrip atau nota.
3.2.4. Tidak berhenti separuh jalan seperti lupa, tersekat-sekat dan sebagainya.
3.2.5. Kesesuaian nada, intonasi dan penyampaian yang berkeyakinan.
3.2.6. Suara yang terang dan jelas.

3.3. TUGAS HAKIM ISI
Hakim isi bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut ;
3.3.1. Idea dan isi yang tersusun.
3.3.2. Pengolahan isi yang baik.
3.3.3. Kesesuaian isi dengan tajuk/tema.

3.4. TUGAS HAKIM BAHASA DAN SUARA
Hakim bahasa dan suara bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut
3.4.1. Menggunakan gaya bahasa yang bersesuaian dengan diminasi persembahan.
3.4.2. Penggunaan tatabahasa yang betul.
3.4.3. Tidak menggunakan dialek ‘ammiah (bahasa pasar)
3.4.4. Bahasa fushah.
3.4.5. Keharmonian suara.


(klik untuk muat turun)

1. PERATURAN

1.1. PENYERTAAN
1.1.1. Terbuka kepada semua murid sekolah j-QAF.
1.1.2. Setiap kumpulan terdiri daripada murid lelaki sahaja dengan memberikan nama kumpulan.

1.2. PAKAIAN PESERTA
1.2.1. Pakaian peserta sopan dan menutup aurat.
1.2.2. Pakaian peserta mestilah seragam (mengikut kesesuaian watak peserta).

1.3. BILANGAN PESERTA
1.3.1. Bilangan peserta bagi setiap kumpulan dihadkan lepada 15 orang sahaja termasuk juara dan pemain muzik.

1.4. TAJUK
1.4.1. Setiap kumpulan bebas memilih tajuk tetapi hendaklah berkisar tentang pendidikan dan tema sukatan pelajaran Bahasa Arab sekolah rendah.

1.5. UNDIAN GILIRAN
1.5.1. Undian giliran kumpulan hendaklah dibuat serentak semasa pendaftaran dan ditentukan oleh jawatankuasa pertandingan.
1.5.2. Undian hendaklah dibuat oleh ketua atau wakil kumpulan.
1.5.3. Sekiranya ketua/wakil tiada, undian dibuat oleh jawatankuasa pertandingan.

1.6. MASA
1.6.1. Setiap kumpulan diberi masa 8 minit untuk membuat persembahan.

1.7. BAHASA
1.7.1. Penggunaan bahasa Arab fusaha yang terang dan jelas.
1.7.2. Penggunaan dialek ‘ammiah atau bahasa pasar tidak dibenarkan.

1.8. ASPEK YANG DINILAI
1.8.1. JUARA DAN KETUA KUMPULAN
1.8.1.1. Dikir dan isi.
1.8.1.2. Kebolehan membawa lagu.
1.8.1.3. Gaya persembahan.
1.8.1.4. Suara dinamik (alunan dan getaran suara).

1.8.2. AWAK-AWAK
1.8.2.1. Ksepaduan suara dan keseragaman gaya dan semangat.

1.8.3. ALATAN MUZIK (PERKUSI) ALAT GENDERANG
1.8.3.1. Kemahiran penggunaan alat.
1.8.3.2. Kombinasi alatan.
1.8.3.3. Kesesuaian dengan rentak lagu.

1.8.4. CARA PERSEMBAHAN
1.8.4.1. Diketuai oleh juara.
1.8.4.2. Persembahan hendaklah secara bersahaja tanpa membaca nota.
1.8.4.3. Mementingkan aspek berdikir barat bukan aspek pertuturan dan percakapan.
1.8.4.4. Intonasi yang sopan dan tidak keterlaluan.
1.8.4.5. Pergerakan yang dinilai aníllala dari aras pinggang ke atas.

1.9. SKRIP
1.9.1. Teks salinan skrip hendaklah diserahkan kepada urusetia pertandingan semasa pendaftaran.
1.9.2. Skrip akan diambil kira dalam markah pertandingan. Markah bahagian isi tidak akan dinilai sekiranya skrip tidak diserahkan.
1.9.3. Skrip hendaklah bertaip komputer bersaiz 16 font Arabic Transparent.
1.9.4. Isu-isu yang sensitif berkaitan agama, bangsa, politik, kebudayaan ataupun menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang.

1.10. PEMBATALAN PENYERTAAN
1.10.1. Pengerusi atau jawatankuasa pengelola pertandingan berhak menukar atau membatalkan penyertaan mana-mana kumpulan yang melanggar peraturan pertandingan.

1.11. PERALATAN
1.11.1. Kumpulan dibenarkan menggunakan Sebarang peralatan yang sesuai semasa persembahan.

2. PENGHAKIMAN
2.1. Hakim terdiri daripada ;
2.1.1. Ketua hakim 1 orang
2.1.2. Hakim juara 2 orang
2.1.3. Hakim isi dan bahasa 2 orang
2.1.4. Hakim suara 2 orang
2.1.5. Hakim lagu dan muzik 2 orang
2.1.6. Hakim gaya dan persembahan 2 orang
2.1.7. Juru kira/pengumpul markah 2 orang
2.1.8. Penjaga masa 1 orang

2.2. Pembahagian Markah
2.2.1. Setiap kumpulan akan dihakimi mengikut aspek-aspek berikut :
2.2.1.1. Juara (10 markah)
2.2.1.1.1. Kebolehan membawa lagu (5 markah)
2.2.1.1.2. Suara (5 markah)

2.2.1.2. Isi dan bahasa (25 Markah)
2.2.1.2.1. Tatabahasa yang tepat.
2.2.1.2.2. Dikir/isi menepati tajuk dan tema.
2.2.1.2.3. Gaya bahasa yang menarik, jelas dan mudah difahami.
2.2.1.2.4. Lirik yang sesuai dengan isu-isu yang diketengahkan.

2.2.1.3. Suara (20 Markah)
2.2.1.3.1. Bersesuaian rentak.
2.2.1.3.2. Seimbang dan dinamik.
2.2.1.3.3. Keharmonian.

2.2.1.4. Gaya dan persembahan (20 Markah)
2.2.1.4.1. Susunan peserta.
2.2.1.4.2. Memek muka yang sesuai.
2.2.1.4.3. Persembahan yang meyakinkan.
2.2.1.4.4. Pergerakan yang sopan dan seragam.
2.2.1.4.5. Pakaian yang sesuai.
2.2.1.4.6. Bonus (5 markah).
2.2.1.4.7. Ciptaan sendiri (asli)

2.2.2. Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan pertandingan, seterusnya tempat kedua dan ketiga. Sekiranya berlaku persamaan markah, maka penentuan pemenang akan dirujuk kepada markah persembahan, seterusnya markah isi, dan jika masih berlaku persamaan, jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan pemenang.

2.2.3. Keputusan jemaah hakim adalah muktamad.

3. TUGAS-TUGAS JEMAAH HAKIM
3.1. TUGAS KETUA HAKIM
Mengatur serta mentadbir cara penghakiman yang lengkap dan memastikan ia dijalankan dengan amanah dan rahsia. Antara tugas-tugas yang akan dijalankan adalah seperti berikut ;
3.1.1. Bekerjasama dengan urusetia dalam menyediakan ;
3.1.1.1. Borang markah.
3.1.1.2. Borang penghakiman yang disatukan.
3.1.1.3. Borang keputusan.
3.1.1.4. Borang daftar markah.
3.1.1.5. Senarai nama peserta dan gilirannya.

3.1.2. Sentiasa berada di tempat penghakiman dan mengawasi kerja para hakim supaya berjalan dengan teratur dan lancar.
3.1.3. Mempengerusikan mesyuarat jemaah hakim mengenai butir-butir yang perlu sebelum dan selepas pertandingan diadakan.
3.1.4. Memastikan tugas-tugas hakim mengikut bahagian-bahagian yang dihakimi.
3.1.5. Memastikan hakim pengganti bagi hakim yang tidak dapat hadir atau uzur.
3.1.6. Mengesahkan dan menandatangani borang penghakiman dan keputusan pertandingan.
3.1.7. Memastikan jurukira bertugas untuk menjumlahkan markah-markah setiap kumpulan dan seterusnya menyediakan keputusan pertandingan.
3.2. TUGAS HAKIM JUARA
Hakim juara bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut ;
3.2.1. Kebolehan membawa lagu.
3.2.2. Gaya persembahan juara.
3.2.3. Suara juara yang jelas, lunak, bersih dan dinamik.

3.3. TUGAS HAKIM ISI DAN BAHASA
Hakim isi dan bahasa bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut ;
3.4. Idea dan isi yang tersusun.
3.5. Pengolahan isi yang baik.
3.6. Kesesuaian isi dengan tajuk/tema.
3.7. Tatabahasa yang tepat.
3.8. Gaya bahasa yang menarik jelas dan mudah difahami.
3.9. Lirik yang sesuai dengan isu yang diketengahkan.
3.10. Menggunakan bahasa Arab fushah.

3.11. TUGAS HAKIM SUARA
Hakim suara bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut ;
3.11.1. Sebutan yang jelas dan tepat.
3.11.2. Intonasi yang menarik.
3.11.3. Kesepaduan.
3.11.4. Suara yang dinamik/alunan/getaran.

3.12. TUGAS HAKIM LAGU DAN MUZIK
Hakim lagu dan muzik bertanggungjawab menghakimi perkara-perkara berikut ;
3.12.1. Variasi lagu dan rentak.
3.12.2. Kesesuaian rentak.
3.12.3. Ketepatan menukar rentak lagu.
3.12.4. Keseimbangan lagu.
3.12.5. Dinamik.

3.13. TUGAS HAKIM PERSEMBAHAN
Hakim persembahan bertanggungjawab menghakimi perakara-perkara berikut ;
3.13.1. Persembahan yang bersopan.
3.13.2. Susunan peserta.
3.13.3. Segala isyarat dan gerakan yang dibenarkan.
3.13.4. Tidak membaca skrip atau nota.
3.13.5. Tidak berhenti separuh jalan seperti lupa, tersekat-sekat dan sebagainya.
3.13.6. Kesesuaian nada, intonasi dan penyampaian yang berkeyakinan.
3.13.7. Suara yang terang dan jelas.
3.13.8. Tidak menggunakan dialek melayu.
3.13.9. Kreativiti.

0 comments:

Updated blog

 

Home | Blogging Tips | Blogspot HTML | Make Money | Payment | PTC Review

Blog Mior Syazril @ MIORjQAF © Template Design by Herro | Publisher : Templatemu